kontakt informasjon bryggen kunstskole logo
Dagskolen
Kveldskolen
FredagsAkademiet
Aktualiteter
Kunstpedagoger
Kontakt
Hovedside

ARENT MEYERS KJELLER - fra oppbevaring til skaping av verdier !

Skolen ligger i hjertet av Bergen på Verdens- kulturminnet Bryggens område.

Husene på Bryggen ligger i rekker bakover fra havnen, og hver rekke har navn. Arent Meyers Kjeller, skolens hjerte, ligger i Bugården nr. 15 og fikk navn etter ham som i 1666 fikk oppført bygget.

I 1702 brant 7/8-deler av Bergen. Hele Bryggen brant med unntak av den lille hvitkalkete Steinkjelleren med nesten metertykke vegger, som dermed er Bryggens eldste originale bygning.

Huset er på kun 63 m2 utvendig målt. Den er oppført som en "skjøtstue", dvs. at den i Hansatiden ble brukt som et fellesareal for Det Tyske Kontor i Bergen. Her ble det oppbevart dokumenter og verdisaker.

Bygget eies av Jette Meyer, initiativtaker og administrativ leder av skolen. Arent Meyer er hennes tipp-tipp-tipp-tipp-tipp- oldefar og det har vært i familiens eie i store deler av perioden fra oppføringen i 1666.

block


stentavle fra 1666
Se større bilde

Stentavle over inngangsdøren:

ANO1666HATDERELTERMAN
DIRICHWOLPMANDIESEN
KELLERSEINENPRINCIPALE
ARENDTMEIIERZUMBESTEN
AUFBAUWENLASSEN

I en mer leselig form blir dette:
"Ano 1666 hat der Elterman Dirich Wolpman diesen Keller seinen Principale Arendt Meiier zum besten aufbauwen lassen"

Og oversatt til Norsk betyr det:

I 1666 lot Elterman (tittel på en "mellomleder") Dirich Wolpman oppføre denne Steinkjeller til det beste for sin Principale (overordnete) Arendt Meiier



2. etasje, kontoret


1. etasje:
Undervisning mandag - torsdag
Foredrag i FredagsAkademiet fredagskveldene





Hovedside  ¤  Om Oss Dagskolen Kveldskolen FredagsAkademiet Aktualiteter 

Bryggen Kunstskole

Kontor: Arent Meyers Kjeller, Bugården 15, 2. etasje     Postadresse: Postboks 4101 Dreggen, 5835 Bergen
Telefon: 915 45 376     E-post: kontakt@bryggenkunstskole.no