kontakt informasjon bryggen kunstskole logo
Dagskolen
Kveldskolen
FredagsAkademiet
Aktualiteter
Kunstpedagoger
Kontakt
Hovedside

den orginale stentavlen fra 1666


Stentavlen over inngangsdøren:

ANO1666HATDERELTERMAN
DIRICHWOLPMANDIESEN
KELLERSEINENPRINCIPALE
ARENDTMEIIERZUMBESTEN
AUFBAUWENLASSEN

I en mer leselig form blir dette:
"Ano 1666 hat der Elterman Dirich Wolpman diesen Keller seinen Principale Arendt Meiier zum besten aufbauwen lassen"

Og oversatt til Norsk blir det:

I 1666 lot Elterman (tittel på en "mellomleder") Dirich Wolpman oppføre denne Steinkjeller til det beste for sin Principale (overordnete) Arendt Meiier
Hovedside  ¤  Om Oss Dagskolen Kveldskolen FredagsAkademiet Aktualiteter 

Bryggen Kunstskole

Kontor: Arent Meyers Kjeller, Bugården 15, 2. etasje     Postadresse: Postboks 4101 Dreggen, 5835 Bergen
Telefon: 915 45 376     E-post: kontakt@bryggenkunstskole.no