bryggen kunstskole kveldskolen logo
Kurs på dagtid
Kveldskolen
- Barn & unge
- Voksne
FredagsAkademiet
Aktualiteter
Kunstpedagoger
Kontakt
Hovedside

Kveldskole for barn, unge og voksne

barnekunstskolen
Tegne- og maleskolen
for barn & ungdom

Kveldskolen for voksne
StudieAtelieret

Maleriet er malt av Kjersti Urne

Tegne- og maleskolen for barn og unge

Tre klasser:

Barnegruppen (ca 7 - 9 år):
mandager: kl. 17.30-19.00
Mellomgruppen (ca 10-12 år):
torsdager kl. 16.30 - 18.00
Ungdom: torsdager kl. 18.30 - 20.30

Formålet med skolen er å gi undervisning i klassiske teknikker tilpasset alderen, og fremfor alt å gi barn og unge en mulighet til å videreføre gleden av å skape og fremelske et trygt selvbilde.

Les mer


alderstrinn 10 til 14
Fra kveldskolen for unge

*
StudieAtelieret

Dag-, ettermiddags- og kveldskolen for voksne -
Klassiske teknikker i tegning, maleri, collage og trykk.

Studiet passer for alle uansett forkunnskaper, også de som føler de ikke kan noe, men har veldig lyst. Det er individuell veiledning, små klasser og et meget godt sosialt miljø. Studiet kan følges over flere år,
starter i september og avsluttes ut april.
Studiet avsluttes med utstilling av elevarbeidene.
En kan en gå i kortere perioder dersom det er ledig plass.
Det er tilsammen 5 grupper med undervisning som følger:

Mandager: kl. 11.00 - 15.00

Tirsdager: kl. 11.00 - 15.00 og 17.00 - 20.00
Onsdager: kl 14.00 - 17.00 og 18.00 - 21.00

Ta kontakt med skolen for å få mer informasjon og studieplan.

Skolepenger:
Dagstudiet mandager og tirsdager:
Høstsemesteret koster kr. 8.260 for 14 studiedager (56 timer).
Vårsemesteret også kr 8.260 for 14 studiedager pluss avsluttende utstilling.

Ettermiddags- og kveldskursene tirsdager og onsdager:
Høstsemesteret koster Kr. 6.160 for 14 studiedager (42 timer)
Vårsemesteret også kr 6.160 for 14 studiekvelder pluss avsluttende utstilling.

Dagkursene betales i 3 rater a kr. 2.755 pr. rate.
Kveldskursene betales i 2 rater a kr. 3.080 pr. rate.

Prisen inkluderer det meste av studiemateriellet og avslutningsutstillingen.

Dagkursene er forbeholdt øvete og gir ikke gratis prøvegang.
Nye elever på ettermiddags- og kveldskursene får gratis prøvegang.

Mer om StudieAtelieret 2021/2022: LES

Henvendelse: Jette Meyer,helst på epost:
kontakt@bryggenkunstskole.no

Navnet "StudieAtelieret" er hentet fra det Studieatelieret som billedhuggeren Hans-Jacob Meyer etablerte i 1949. Han var den gang formann i Bergen Kunstforening og kveldskolen holdt til der. Studieatelieret eksisterte i mange år og ble senere flyttet til Bryggen. Studiet ble videreutviklet til Vestlandets Kunstakademi ved Morten Krohg,
sønnesønn til den store maler Christian Krohg.
Vi følger opp tradisjonen som det opprinnelige Studieatelieret representerte.

Hovedside  ¤  Om oss Kurs på dagtid Kveldskolen FredagsAkademiet Aktualiteter

Bryggen Kunstskole
Arent Meyers Kjeller, Bugården 15     Postadresse: Bredsgården, 5003 Bergen
Telefon: 915 45 376     E-post: kontakt@bryggenkunstskole.no