bryggen kunstskole kveldskolen logo
Kurs på dagtid
Kveldskolen
- Barn & unge
- Voksne
FredagsAkademiet
Aktualiteter
Kunstpedagoger
Kontakt
Hovedside


StudieAtelieret 2022 / 2023

Dagskolen og ettermiddags-/kveldskolen for voksne går fra
september til ut april med avsluttende utstilling av elevarbeider lørdag 22. og søndag 23. april kl. 12.00-16.00

Kursoversikt for voksne høsten2022:

Dagkurset mandager kl 11.00 - 15.00. Lærer Unni Myrseth
Kurset er beregnet på tidligere eller nåværende elever eller personer
som har malt en del og som ønsker veiledning på egenvalgte arbeider. Hovedvekt på maleri.
Kurset er fulltegnet.

Dagkurset tirsdager kl 11.00 - 15.00. Lærer Meidell Skare.
Det er hovedvekt på tegning med blyant, kull og tørrpastell/fargeperioden,
men valgfrihet til å male i perioder med farge.
Kurset er fulltegnet.

Dagkurset onsdager kl 12.00 - 15.00. Lærer Unni Myrseth
Hovedvekt på maleri.
Pr. 24. august er det 1 ledig plass

Ettermiddags-/kveldskursene:
Tirsdager 17.00 - 20.00.

Hovedlærer er billedkunstner Terje Meidell Skare.Tegning og maleri.
Kurset er fulltegnet.

Onsdager kl 17.00 - 20.00

Hovedvekt på maleri. Lærer er billedkunstner Unni Myrseth.

Kurset er fulltegnet.

Ta kontakt for eventuelt ønske om å stå på venteliste.

   

Studiet passer for alle uansett forkunnskaper.
Det er individuell veiledning, små klasser og et meget godt sosialt miljø


Studiet kan følges over flere år med ulikt program fra år til år.

Pris:
Dagkursene mandager og tirsdage
r:
kr 8.260 pr. senester. 4 timer pr. dag

Dagkurset mandager og ettermiddags-/kveldskursene tirsdager og onsdager:
Kr 6.160 pr semester. 3 timerpr. gang

Skolepengene for dagkursene mandager og tirsdager (4 timer) kan deles opp i 3 rater for hvert semester

Skolepengene for dagkurset onsdager (3 timer) og ettermiddags-/kveldskursene tirsdager og onsdager (3 timer) kan deles opp i 2 rater for hvert semester

Prisen inkluderer det meste av studiemateriellet og servering av kaffe/te.
Elevene kan disponere forklær på skolen

Henvendelse: epost til
Bryggen Kunstskole:
kontakt@bryggenkunstskole.no

   


Høstsemesteret 2022:

 

StudieAtelieret
Dag og tid
Pedagoger
Merknad

Ett- og flerårig ettermiddag- og kveldskole

Undervisningen er delt i temaperioder.

Mulighet for å begynne når som helst dersom det er ledig plass.

Utstilling av elevarbeider ved vår-semesterets slutt 2022:
lørdag 22. og søndag 23. april 2023
kl. 12.00-16.00

Mandager:
Undervisning: 11.00-15.00:
Start: 5/9
Slutt: 5/12-22
Kurset er beregnet på øvete

Tirsdager:
Undervisning: 11.00-15.00:
Start: 6/9
Slutt: 6/12-22

Tirsdager:
Undervisning:
17.00-20.00:
Start: 6/9
Slutt: 6/12-22

Onsdager:
Undervisning:
12.00-15.00
og
Kl. 17.00-20.00
Start: 7/9
Slutt: 7/12-22Tirsdager:

Billedkunstner
Terje Meidell SkareMandager og onsdager:

Billedkunstner
Unni Myrseth

 

 


Individuell veiledning:

Kursene passer for alle uansett forkunnskaper.


Små klasser og meget godt sosialt miljø

Mulighet å gå kortere perioder om ledig plass

StudieAtelieret - Bryggen Kunstskole

Hovedside  ¤  Om oss Kurs på dagtid Kveldskolen FredagsAkademiet Aktualiteter


Bryggen Kunstskole


Arent Meyers Kjeller, Bugården 15     Postadresse: Bredsgåren, 5003 Bergen
Telefon: 915 45 376,     e-post: kontakt@bryggenkunstskole.no