bryggen kunstskole kveldskolen logo
Kurs på dagtid
Kveldskolen
- Barn & unge
- Voksne
FredagsAkademiet
Aktualiteter
Kunstpedagoger
Kontakt
Hovedside


StudieAtelieret 2020 / 2021

Dagskolen, ettermiddags- og kveldskolen for voksne går fra
september til slutten av april med avsluttende
utstilling av elevarbeider

Kursoversikt for voksne:

Dagkursene mandager og tirsdager kl 11.00 - 15.00:
Disse kursene er beregnet på tidligere eller nåværende elever eller personer som har malt en del og som ønsker veiledning på egenvalgte arbeider.

Lærer mandager er billedkunstner Unni Myrseth. Det er hovedvekt på maleri.

Lærer tirsdager er billedkunstner Terje Meidell Skare.
Det er hovedvekt på tegning med blyant, kull og tørrpastell.


Ettermiddags- og kveldskursene:
Tirsdager 17.00 - 20.00.
Åpent for nye og øvete.
Lærer er billedkunstner Terje Meidell Skare.Tegning og maleri.
Gratis prøvegang for nye elever.


Onsdager kl 14.30 - 17.30 og 18.00 - 21.00. Åpent for nye og øvete. Hovedvekt på maleri. Lærer er billedkunstner Unni Myrseth.
Gratis prøvegang for nye elever.

   
Studiet passer for alle uansett forkunnskaper.
Det er individuell veiledning, små klasser og et meget godt sosialt miljø


Studiet kan følges over flere år med ulikt program fra år til år.

Pris:
Dagkursene mandager og tirsdager: kr 7.080 for 48 studietimer pr senester.
Ettermiddags- og kveldskurs tirsdager og onsdager: Kr 6.160 for 42 timer pr semester.
Beløpene kan etter ønske deles opp i 2 rater for hvert semester, evt. forespørsel om annen betalingsavtale.

Gratis og uforpliktende prøvegang for nye elever på ettermiddags- og kveldskursene. Dersom en ønsker å fortsette, forplikter man seg for minimum 4 kurskvelder, men kan fortsette dersom ledig plass.

Prisen inkluderer det meste av studiemateriellet.
Tillegg for perioden med modell ved aktstudium: 250 kr for 3 kurskvelder

Henvendelse:
Bryggen Kunstskole v/Jette Meyer
Telefon: 915 45 376
eller epost:
kontakt@bryggenkunstskole.no
   


Vårsemesteret 2020:

 

StudieAtelieret
Dag og tid
Pedagoger
Merknad

Ett- og flerårig ettermiddag- og kveldskole

Undervisningen er delt i temaperioder.

Mulighet for å begynne når som helst dersom det er ledig plass.

Utstilling av elevarbeider ved vår-semesterets slutt

Tirsdager:

Undervisning: 11.00-15.00:
Start: 15/9/20
Slutt: 26/4-21

Undervisning:
17.00-20.00:
Start: 8/1-20 Slutt: 26/4-21

Onsdager:

Undervisning:
14.30-17.30
eller
Kl. 18.00-21.00
Start: 9/9-20
Slutt: 26/4-21Tirsdager:

Billedkunstner
Terje M. SkareOnsdager:

Billedkunstner
Unni Myrseth

 

 


Gratis prøvegang for nye elever

Individuell veiledning:

Alle kursene passer for alle uansett forkunnskaper.

Små klasser og meget godt sosialt miljø

Send en mail eller ring for nærmere informasjon.

Be om å få tilsendt fagplan

StudieAtelieret - Bryggen Kunstskole


Hovedside  ¤  Om oss Kurs på dagtid Kveldskolen FredagsAkademiet Aktualiteter


Bryggen Kunstskole


Arent Meyers Kjeller, Bugården 15     Postadresse: Bredsgåren, 5003 Bergen
Telefon: 915 45 376,     e-post: kontakt@bryggenkunstskole.no