bryggen kunstskole kveldskolen logo
Kurs på dagtid
Kveldskolen
- Barn & unge
- Voksne
FredagsAkademiet
Aktualiteter
Kunstpedagoger
Kontakt
Hovedside


StudieAtelieret 2018 / 2019

Ettermiddags- og kveldskolen for voksne går fra
september til slutten av april med 30 studiekvelder
inklusiv avsluttende utstilling av elevarbeider

Det er mulighet for å gå i kortere perioder dersom det er ledig plass.
Gratis prøvegang for nye elever

Workshop: mandag 20. og tirsdag 21. august kl 18.00-21.00 begge dager.
Én av kurskveldene er gratis for nye elever.
Mulig å gå begge dager og betale for den ene gangen.

*

   
Studiet passer for alle uansett forkunnskaper.
Det er individuell veiledning, små klasser og et meget godt sosialt miljø


Studiet kan følges over flere år med ulikt program fra år til år.

Pris:
Kr. 6.450 for høstsemesteret (15 kurskvelder) og kr. 6.450 for vårsemesteret (15 studiekvelder inklusiv avgangsutstillingen). Beløpene kan deles opp i 2 rater for hvert semester, evt. annen betalingsavtale.
Gratis og uforpliktende prøvegang for nye elever. Dersom en ønsker å fortsette, forplikter man seg for minimum 4 kurskvelder, men kan fortsette dersom ledig plass.

Prisen inkluderer det meste av studiemateriellet, modell ved
aktstudium, kaffe/te og avgangsutstilling ved avslutning av vårsemesteret.

Henvendelse:
Bryggen Kunstskole v/Jette Meyer
Telefon: 915 45 376
eller epost:
kontakt@bryggenkunstskole.no
   

 

 

StudieAtelieret
Dag og tid
Pedagoger
Merknad

Ett- og flerårig ettermiddag- og kveldskole

Undervisningen er delt i temaperioder.

Det er mulighet for å begynne løpende gjennom hele året dersom det er ledig plass.

Et helt studieår består av 30 studiekvelder inkl. avgangsutstillingen

Utstilling av elevarbeider ved vår-semesterets slutt:
lørdag 27. og søndag 28 april 2019, åpent 12.00 - 16.00

Tirsdager:

Start: 4/9-18


Slutt: 28/4-19

Undervisning:
14.30-17.30
og
18.00-21.00

Onsdager:

Start: 5/9-18
Slutt: 28/4-19

Undervisning
14.30-17.30
og
Kl. 18.00-
21.00Tirsdager:
Hovedlærer:
Billedkunstner
Terje M. Skare

Periodelærer:
Unni Myrseth

Onsdager:
Hovedlærer:
Unni Myrseth

Periodelærer:
Terje M. Skare

 


Gratis prøvegang for nye elever

Individuell veiledning:

Alle kursene passer for alle uansett forkunnskaper.

Små klasser og meget godt sosialt miljø

Send en mail eller ring for nærmere informasjon.

Be om å få tilsendt fagplan

StudieAtelieret - Bryggen Kunstskole


Hovedside  ¤  Om oss Kurs på dagtid Kveldskolen FredagsAkademiet Aktualiteter


Bryggen Kunstskole


Arent Meyers Kjeller, Bugården 15     Postadresse: Bredsgåren, 5003 Bergen
Telefon: 915 45 376,     e-post: kontakt@bryggenkunstskole.no